A.A.M. Mihalinec - sustavi tehničke zaštite

Kategorizirani popis opreme tehničke zaštite: video nadzor, alarmni sustavi, kontrola pristupa, evidencija radnog vremena, vatrodojava, špijunska oprema i ostalo.